PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi tỉnh Bắc Kạn năm 2024
Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Cán bộ Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đến
tham dự Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Đối tượng dự thi là cán bộ công đoàn, gồm Tổ trưởng; Tổ phó công đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch; Phó Chủ tịch công đoàn; Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn; thành viên Ban Nữ công quần chúng.

Mỗi LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành thành lập 1 đội thi gồm 3 thí sinh (có ít nhất 1 nữ) tham gia Hội thi cấp tỉnh. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh thành lập 1 đội gồm 3 thí sinh (có ít nhất 1 nữ) tham gia thi cấp tỉnh. Phần thi chào hỏi và tiểu phẩm xử lý tình huống có thể sử dụng thêm diễn viên phụ (tối đa 5 đoàn viên công đoàn của đơn vị).

Nội dung thi gồm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; một số văn bản của tổ chức Công đoàn; Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội thi gồm 3 phần thi (chào hỏi, kiến thức, tiểu phẩm xử lý tình huống) với hình thức sân khấu hóa.

Về cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích; ngoài ra còn có giải chuyên đề gồm 1 giải cho đội trả lời phần thi kiến thức xuất sắc nhất và 1 giải cho đội có tiểu phẩm xuất sắc nhất.

Dự kiến Hội thi tổ chức vào cuối tháng 6/2024.

Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền đến các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn; tuyên truyền về gương người tốt - việc tốt, những mô hình tiêu biểu của công đoàn; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 - 2028, qua đó tạo sự thống nhất về ý chí, hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động, tạo môi trường cho cán bộ công đoàn được rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát hiện, tôn vinh, biểu dương các cán bộ công đoàn xuất sắc, tiêu biểu; qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

BH