PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Nhiều địa phương đã xây dựng, duy trì mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” hiệu quả, góp phần cải thiện cảnh quan, hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Yến Dương (Ba Bể) tham gia tổng vệ sinh môi trường

Việc xây dựng và duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung triển khai, nhất là các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường. Từ kết quả đã đạt được trong duy trì mô hình tại xã Yên Mỹ (Chợ Đồn) và xã Quảng Khê (Ba Bể), năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhân rộng 2 mô hình điểm “Xã tự quản bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Yến Dương (Ba Bể) và xã Đại Sảo (Chợ Đồn).

Quá trình triển khai việc phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường đem lại nhiều kết quả tích cực. Đến nay, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, duy trì được hơn 100 mô hình bảo vệ môi trường, mô hình điểm thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại cộng đồng dân cư.

Qua thực tế tại các địa phương cho thấy, thông qua các mô hình này, nhận thức của Nhân dân trên địa bàn khu dân cư được nâng lên rõ rệt. Người dân đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, xây bể chứa nước, nhà tắm, công trình vệ sinh của các hộ gia đình hợp lý; nước thải, rác thải được xử lý đảm bảo đúng quy định. Đồng thời tổ chức thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường và chia thành nhiều nhóm nhỏ theo khu vực khu dân cư; các hoạt động từng bước đi vào nền nếp, góp phần giữ gìn vệ sinh trên địa bàn khu dân cư.

Ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nông Hạ (Chợ Mới) cho biết, trên địa bàn xã đang duy trì 3 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, trong đó có mô hình tại thôn Nà Bản do Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp thành lập năm 2022 và 2 mô hình do Ủy ban MTTQ xã thành lập năm 2023 ở thôn Sáu Hai và thôn Bản Tết 1. Việc duy trì hoạt động của các mô hình vừa góp phần thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, vừa hướng người dân tới cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường.

Tại xã Yến Dương, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Xã tự quản về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu”. Quá trình thực hiện, để nhân rộng và phát huy hiệu quả, MTTQ xã đã tổ chức triển khai ở 9/9 thôn. Hoạt động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được duy trì định kỳ với sự tham gia tích cực của người dân với 60 buổi, hơn 3.600 lượt người tham gia.

Bà Vi Thị Đối, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yến Dương (Ba Bể) khẳng định, việc triển khai mô hình “Xã tự quản bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo và phối hợp với MTTQ các cấp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện giữ gìn và bảo vệ môi trường chung, tạo thói quen sinh hoạt, sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân.

Từ hoạt động các mô hình điểm góp phần nâng cao nhận thức chung, Nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể như cùng thực hiện tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, duy trì hoạt động phân loại thu gom xử lý rác thải… Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các cấp duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và MTTQ cấp xã tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tập huấn các kiến thức và kỹ năng cho cán bộ cơ sở để phát huy hiệu quả của các mô hình, các hoạt động trong thực tế./.

Thu Trang