PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin phòng dại cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
Ngày 14/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin phòng dại cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu mua vắc xin phòng dại cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Ngân sách không thường xuyên năm 2021

Chỉ định thầu thông thường

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10 năm 2021

Hợp đồng trọn gói

12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành./.

 

 

 

Hồng Nhung