PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời các kiến nghị sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

- Tại Công văn số 272/SGDĐT-VP ngày 1/2/2024, trả lời kiến nghị “Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập là: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”. Tuy nhiên, hiện nay, học sinh có hộ khẩu ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi đang theo cha, mẹ đi công tác, học tập và tạm trú tại nơi khác không được hưởng chế độ về hỗ trợ chi phí học tập theo quy định trên. Đề nghị hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp trên có được hưởng hay không”.

- Công văn số 273/SGDĐT-VP ngày 1/2/2024 trả lời nội dung phản ánh “Hiện nay, các trường học đang sử dụng ứng dụng VNEDU CONNECT giúp kết nối phụ huynh học sinh với nhà trường, với nhiều tiện ích, trong đó có nội dung chuyển tiền trực tuyến để thanh toán các khoản chi phí phát sinh tại trường học (tiền ăn trưa của học sinh, tiền bảo hiểm…). Theo đó, 100% các khoản chi phí hiện nay được thanh toán qua ứng dụng này, nhà trường không thu tiền mặt từ phụ huynh. Tuy nhiên, hình thức này không phù hợp với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, hộ nghèo, vì để thực hiện thanh toán được qua ứng dụng này yêu cầu phụ huynh học sinh cần có điện thoại thông minh, tài khoản tại ngân hàng… Do đó, đề nghị xem xét duy trì cả 2 hình thức thanh toán (bằng tiền mặt và qua ứng dụng VNEDU CONNECT) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán các chi phí tại trường học của phụ huynh học sinh”./.

DT