PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu vượt và trước thời hạn dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày 12/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 44/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu vượt và trước thời hạn dự toán thu ngân sách nhà nước Trung ương và tỉnh giao năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Chi cục Hải quan Bắc Kạn, ông Trần Nông Kiên - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Kạn và bà Nguyễn Thị Lê, công chức Chi cục Hải quan Bắc Kạn.

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho tập thể là 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng./.

Thanh Thuyên