PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội
Trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

BHXH tỉnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho người dân tại Chợ Bắc Kạn

Trong năm 2022, BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) trong cơ quan. Trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CCVC; nêu cao tinh thần và thái độ phục vụ Nhân dân; đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động.

Triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, BHXH tỉnh thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; thông tin, niêm yết công khai, minh bạch các hồ sơ, biểu mẫu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đồng thời duy trì hiệu quả chế độ trực sáng thứ Bảy hằng tuần theo quy định của BHXH Việt Nam. Tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo đúng quy trình, quy định, nhanh gọn và minh bạch với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận đến hết tháng 11/2022 là trên 71.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua hình thức giao dịch điện tử (65%), tại bộ phận “một cửa” cơ quan BHXH (33%), Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (1,6%) và qua dịch vụ Bưu chính công ích (0,4%).

BHXH tỉnh cũng tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID cho người dân, NLĐ. Đến hết tháng 11/2022, đã có gần 11.500 người tham gia BHXH, BHYT được phê duyệt, cài đặt VssID.

BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai toàn diện việc chuyển đổi số trong các hoạt động. Tiếp tục ứng dụng, triển khai các phần mềm nghiệp vụ trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, tạo môi trường chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ hiệu quả các đối tượng tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh cử lãnh đạo, viên chức tham gia Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh, của các huyện, thành phố. Đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”. Thực hiện liên thông, kết nối, trao đổi với cơ quan Thuế dữ liệu về thu nhập, tiền lương đóng BHXH, đóng thuế. Phối hợp với cơ quan Tư pháp kết nối thông tin đăng ký khai sinh của trẻ em để phục vụ cấp thẻ BHYT. Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH, BHYT kiểm tra, rà soát dữ liệu về quá trình tham gia BHXH, BHTN và các thông tin của NLĐ; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời, chính xác trên cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia.

Việc tổ chức triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT đã đem đến nhiều thuận lợi. Qua đây, cơ quan BHXH tiết kiệm được chi phí cấp phát, quản lý thẻ BHYT, chống lạm dụng, trục lợi Quỹ khám chữa bệnh BHYT; cơ sở y tế giảm thời gian làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh; người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại. Từ đầu năm đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn tỉnh triển khai sử dụng thẻ BHYT khi đã tích hợp lên thẻ căn cước công dân gắn chíp để khám chữa bệnh BHYT.

Song song với đó, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tuyên truyền, vận động người đang tham gia BHXH nhận các khoản trợ cấp BHXH, lương hưu qua tài khoản cá nhân. Đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện chi trả qua tài khoản ATM cho hơn 2.400 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 2.500 người hưởng chế độ BHXH 1 lần và 100% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, kế hoạch thực hiện của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, BHXH tỉnh để tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.

Ngọc Tú