PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên thông
Sáng 4/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên thông bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì Hội nghị tập huấn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Đức Chính cùng các công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ngành, các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (gồm các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/1/2024 và thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên thông theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh bao gồm các bước: Thống kê quy định, thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép; rà soát đánh giá thủ tục hành chính; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chính phủ; thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn nhận diện, công bố, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ bao gồm đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg; nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ; nhiệm vụ cụ thể của các bộ, địa phương trong thời gian tới, trong đó phát huy tốt vai trò điều phối, đánh giá, rà soát độc lập của Văn phòng UBND tỉnh; vai trò chủ trì rà soát của các sở, ngành tham mưu ban hành thủ tục hành chính nội bộ, cũng như vai trò phối hợp của các cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ.

Về tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, trình tự thực hiện tái cấu trúc quy trình bao gồm lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phân tích quy trình thủ tục hành chính hiện tại; xây dựng, phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình; xây dựng dịch vụ công trực tuyến, kiểm thử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đánh giá cải thiện.

Các nội dung tập huấn giúp cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nắm bắt được những nội dung mới, đồng thời trang bị kiến thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên thông tại đơn vị./.

Hương Lan