PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn trực tuyến triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3
Sáng 21/7, Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3. Tham dự tập huấn tại điểm cầu Sở Y tế có lãnh đạo Sở Y tế và một số đơn vị có liên quan đến công tác tiêm chủng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Sở Y tế

Tại lớp tập huấn, Sở Y tế triển khai các nội dung: Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; dự kiến kế hoạch giám sát, kiểm tra trước, trong và sau tiêm chủng; hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng Covid-19; giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19; hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vắc xin phòng Covid-19; hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; quản lý đối tượng tiêm chủng đối với các loại vắc xin; hướng dẫn xử trí phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Báo cáo viên của Sở Y tế trình bày kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Thông qua lớp tập huấn, những người tham gia Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 được tập huấn đầy đủ kiến thức chuyên môn về đảm bảo an toàn tiêm chủng, hướng dẫn sử dụng các loại vắc xin phòng Covid-19; các quy trình chuyên môn về tiêm chủng, khám sàng lọc trước tiêm và xử trí phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19; được cấp giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19./.

Ngọc Tú