PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Chiều 15/10, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Môn làm Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế đối với thành phố Bắc Kạn đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng lãnh đạo các sở, ngành và thành phố Bắc Kạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại các xã xây dựng NTM, tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn như: Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà; Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Thành; Trường Mầm non, Trạm Y tế, Nhà Văn hóa xã Nông Thượng; Khu tái định cư Bản Bung xã Dương Quang; Nhà máy xử lý rác thải thành phố Bắc Kạn.

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, thành phố Bắc Kạn đã chú trọng nguồn lực thực hiện các tiêu chí, trong đó thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, vốn đầu tư của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn đóng góp của Nhân dân để thực hiện các tiêu chí NTM. Qua 10 năm, thành phố đã huy động được trên 114.983 triệu đồng thực hiện Chương trình NTM, trong đó Ngân sách Trung ương chiếm 17%, ngân sách địa phương chiếm 66,32%, vốn huy động trong Nhân dân chiếm 6,68%, còn lại là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, vốn doanh nghiệp, tín dụng. Các nguồn vốn trên đã tạo đòn bẩy để thành phố xây dựng NTM thực hiện hiệu quả 19 tiêu chí, đem lại nhiều đổi thay về điện, đường, trường, trạm; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; hai xã là Nông Thượng và Dương Quang đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Trên địa bàn thành phố có 39 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012; có 28 sản phẩm OCOP, là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” của tỉnh Bắc Kạn.

Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở, các thành viên của Đoàn công tác chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng tiêu chí và các vấn đề cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành xây dựng NTM. Trong đó có đề nghị thành phố bổ sung một số văn bản đã thay thế văn bản cũ trong hồ sơ, thông tin thêm về khu vực nông thôn, làm rõ việc phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, bổ sung số liệu tỷ lệ nước sạch, môi trường, tỷ lệ hài lòng của người dân. Đề nghị chú trọng vệ sinh môi trường nông thôn, tăng cường kêu gọi đầu tư trang thiết bị cho Nhà máy xử lý rác thải tập trung...

Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn phát biểu 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh cũng như thành phố Bắc Kạn và Nhân dân trong xây dựng NTM. Đoàn công tác đánh giá hồ sơ của thành phố Bắc Kạn đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu và đề nghị bổ sung một số thông tin, số liệu như các thành viên Đoàn công tác kiến nghị để sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tiếp thu các ý kiến đề nghị của Đoàn công tác và giao thành phố Bắc Kạn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành sớm bổ sung các nội dung để hoàn thiện hồ sơ. Đối với các nội dung được góp ý, tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện tốt nhất trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra tại cơ sở:

Đoàn công tác thăm khu vực đóng gói siro của Công ty Curcumin Bắc Hà

 

Đoàn kiểm tra thực tế đời sống người dân tại Khu dân cư Bản Bung

Đoàn công tác kiểm tra vệ sinh môi trường tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Bắc Kạn

Hương Lan