PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Người dân vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Bản Cuôn,
 xã Ngọc Phái, Chợ Đồn năm 2023

Đối tượng tham dự Giải bao gồm tất cả các nhà báo chuyên hoặc không chuyên nghiệp, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Theo Thể lệ, tác phẩm tham gia Giải phải có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tác phẩm cần truyền tải được các nội dung liên quan đến công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc các cấp; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X; tuyên truyền kết quả thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" hay các phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", Tháng cao điểm "Vì người nghèo"...

Các loại hình báo chí dự Giải gồm: Báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), ảnh báo chí. Các thể loại gồm bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không bao gồm video clip trên báo điện tử).

Tác phẩm dự Giải phải được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đăng tải từ ngày 21/9/2022 đến 31/7/2024. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm. Số thành viên của 1 nhóm tác giả không quá 7 người. Đặc biệt, những tác phẩm đã được trao giải trong các cuộc thi cấp địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 31/7/2024 theo địa chỉ: Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc", cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dự kiến lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024)./.

BH