PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản trong mùa mưa lũ
Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4172/UBND-NNTNMT chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản trong mùa mưa lũ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản khẩn trương rà soát, kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, các vị trí có nguy cơ sạt lở của hồ chứa thải, hồ chứa thải quặng đuôi trong khai thác, chế biến khoáng sản; các bãi chứa thải; các đường lò vận chuyển, lò khai thác, moong khai thác...; chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, sự cố khẩn cấp do thiên tai gây ra, nhất là sự cố về sụt lún, sạt lở đất, tràn, vỡ đập, hồ chứa  thải... Khai thác khoáng sản đúng theo thiết kế đã lập, phê duyệt, đảm bảo quy trình, kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, an toàn vật liệu nổ, an toàn điện, an toàn hồ đập; phải có biện pháp phòng, chống các sự cố, đảm bảo an toàn lao động; thường xuyên thực hiện việc kiểm soát các khu vực khai thác, chế biến, các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan, đảm bảo an toàn, trật tự mỏ. Trường hợp công trình khai thác, chế biến khoáng sản có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản, các phương tiện liên lạc khẩn cấp về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND cấp huyện để xử lý, khắc phục kịp thời theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương trong quá trình xử lý các sự cố về sụt lún, sạt lở đất, tràn, vỡ đập, hồ chứa thải... để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, môi trường.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố thường xuyên bám sát tình hình, chủ động cử lực lượng và hỗ trợ các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản về kỹ thuật, thiết bị để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố về sạt lở, sập, sụt lún… Chủ động rà soát, cập nhật và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra đảm bảo an toàn, cũng như đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt khi có mưa, mưa to, mưa kéo dài nhiều ngày./.

Minh Huyền