PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu thông tin bài viết “Bắc Kạn: Lập dự án thủy sản trên đất có khoáng sản”
Trang tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam số ra ngày 23/5/2022 có đăng bài viết "Bắc Kạn: Lập dự án thủy sản trên đất có khoáng sản". Trong bài viết có đề cập nội dung, tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên chính vùng đất mỏ vàng cũ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Qua nội dung bài viết, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 824/SKHĐT-ĐKKD tiếp thu và có ý kiến như sau:

Bắc Kạn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ, khả năng cân đối ngân sách thấp, nên tỉnh đã xác định để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh cần thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Là tỉnh có thế mạnh về nông, lâm nghiệp, do đó, việc tỉnh thu hút đầu tư các dự án đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, trong đó có Dự án phát triển nuôi trồng thủy sản chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho dân cư khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025.

Trong năm 2021, nhà đầu tư là Hợp tác xã Nông lâm nghiệp thủy sản Tân An đề xuất thực hiện Dự án phát triển thủy sản chất lượng cao tại thôn Chợ Cũ, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Dự án có mục tiêu là đầu tư phát triển các loại cá (cá Nheo Mỹ, cá Trắm cỏ) có năng suất và giá trị kinh tế. Qua kiểm tra thực tế khu vực dự kiến thực hiện các dự án và kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn, khu vực thực hiện các dự án trước đây có hoạt động khai thác khoáng sản, tuy nhiên, giai đoạn từ 2010 đến nay đã đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường, mặt bằng, tạo thành ao, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản và đã bàn giao cho địa phương quản lý. Vị trí khu đất hiện nay được quy hoạch là đất nông nghiệp khác. Do vậy, việc nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại khu vực này là phù hợp.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án; thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án sau khi được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm đảm bảo các nhà đầu tư thực hiện theo đúng mục tiêu của dự án và các quy định của pháp luật./.

Thu Trang (tổng hợp)