PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Ngày 18/10, Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 1502/SGTVT-QLVTPT&NL về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đồng thời thực hiện tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm hoát hiệu quả dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện tốt các nội dung:

Xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch Covid-19; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách.

Lập danh sách các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh của đơn vị có nhu cầu khôi phục khai thác, hoạt động vận tải hành khách trở lại, gửi về Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn để Sở lấy ý kiến thống nhất của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi đến./.

Hương Dịu