PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2020
Sáng 20/01/2021, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, tổ chức Hội Khuyến học tiếp tục được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ khuyến học năng động, nhiệt tình trong công việc. Đến nay, toàn tỉnh có 120 Hội Khuyến học. Hội Khuyến học các xã mới sáp nhập đã được kiện toàn về tổ chức, cán bộ và đi vào hoạt động bình thường. Tất cả các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều có Chi hội Khuyến học.

Trong năm qua, Phong trào Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được các cấp Hội triển khai có hiệu quả. Có 63.979 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 33 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập; 1.158 thôn, tổ nhân dân, tổ dân phố, tiểu khu đạt danh hiệu Cộng đồng học tập và 397 cơ quan, đơn vị, trường học thuộc xã đạt danh hiệu Đơn vị học tập. Nhìn chung, các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều hưởng ứng tham gia xây dựng các mô hình học tập.

Việc triển khai thí điểm mô hình Công dân học tập được khẩn trương triển khai thực hiện. Theo đó, mô hình đã triển khai trên toàn tỉnh; thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Ngân Sơn được chọn để chỉ đạo xây dựng mô hình Công dân học tập.

Trong năm, Hội Khuyến học tỉnh đã cấp 296 suất học bổng; tặng thưởng cho 112 giáo viên, học sinh có nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... với tổng số tiền 319,7 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài trong năm qua cũng còn có những khó khăn, hạn chế. Một số tổ chức Hội cơ quan, đơn vị và cơ sở chưa tham mưu tốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Một số cơ quan, đơn vị chưa thành lập tổ chức Hội hoặc có tổ chức nhưng hoạt động chưa đi vào nề nếp. Công tác vận động xây dựng Quỹ Khuyến học các cấp chưa được nhiều. Nhận thức của cán bộ, Nhân dân về học tập chủ yếu dành cho trẻ em, chưa quan tâm đúng mức tới việc học tập của người lớn trong cộng đồng.         

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Hội Khuyến học tỉnh xác định tiếp tục quán triệt trong các cấp Hội triển khai Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức Hội các cấp ngày một phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến học trong thời kỳ mới. Củng cố các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập. Hội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tăng cường, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng...

Đồng chí Đinh Quang Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh trao Bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Bạch Thông đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Ngọc Tú