PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Sở chuyên ngành, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư tuân thủ nghiêm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả… là đề nghị của Sở Xây dựng trong quá trình thẩm định dự án.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các tuyến đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa thôn tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm
được lắp điện năng lượng mặt trời 

Cụ thể, tại Công văn số 2563/SXD-QLXD ngày 5/12, Sở Xây dựng đề nghị các sở chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư lưu ý tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thẩm định dự án, các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 09:2017/BXD.

Khuyến cáo lắp đặt các thiết bị điện hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao, thông minh trong đầu tư xây dựng, khai thác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. Xây dựng các mô hình chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí, chiếu sáng công cộng.

Triển khai áp dụng các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, sử dụng vật liệu, thiết bị hệ thống kỹ thuật của công trình trong giai đoạn thiết kế, thi công xây dựng, quản lý vận hành công trình và xây dựng các mô hình công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, công trình xanh./.

Thu Cúc