PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân 6 tháng đầu năm
Chiều 25/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu
tại cuộc họp đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh là trên 2.647 tỷ đồng, chưa bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến ngày 20/5, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt gần 400 tỷ đồng, bằng 15,1% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân được 29,5%; nguồn vốn ODA cấp phát giải ngân được 13,5%, nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân được hơn 10%.

Tại cuộc họp, các chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ, trong đó cập nhật đến ngày 25/5 đã giải ngân đạt thêm 10%. Khó khăn hiện nay là nguồn vốn ODA vay lại rất ít, để giải ngân đến 30/6 đạt 30% sẽ rất khó thực hiện. Bên cạnh đó là khó khăn do giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao… Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu đến 30/6 giải ngân đạt thêm 10% kế hoạch vốn, đảm bảo đạt mức trung bình của cả nước.

Buổi chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cũng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị, chủ đầu tư, đơn vị thi công để đánh giá, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 được giao kế hoạch vốn là hơn 970 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đã đạt hơn 15%. Việc triển khai thi công gặp một số khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, bố trí bãi đổ thải và những giải pháp tiếp cận thi công tại công trường.

Đơn vị thi công báo cáo tiến độ, khó khăn, kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng
tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chia sẻ với những khó khăn trong việc triển khai thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể do địa hình thi công hiểm trở, tiến độ giải ngân chưa đạt kế hoạch. Đồng thời thẳng thắn phê bình một số đơn vị thi công chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng nguyên nhân chủ quan là chính. Do đó, để thực hiện tốt công tác giải ngân trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt nhất trong triển khai Dự án. Yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Kạn thực hiện ngay việc lập lại Bản chi tiết kế hoạch của Dự án để đảm bảo việc thi công, giải ngân hết vốn vào cuối năm; chủ động bố trí nguồn nhân lực chất lượng tốt nhất để triển khai Dự án; chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh. Các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp về bãi đổ thải, giải phóng mặt bằng… Các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận trong triển khai Dự án./.

Hương Lan