PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19
Sáng 7/6, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần lần đầu tiên và phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự nghi thức chào cờ có các đồng chí: Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng.

Lãnh đạo UBND tỉnh và công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “người tốt - việc tốt”, lãnh đạo UBND tỉnh và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng đã thực hiện nghi thức chào cờ lần đầu tiên bảo đảm trang nghiêm và đúng nghi thức.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ra thiệt hại rất lớn về mọi mặt kinh tế và đời sống xã hội, trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai huy động lực lượng; bố trí cơ sở vật chất, kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc hóa chất dự phòng để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị khi có ca nhiễm bệnh… Tuy nhiên, chi phí cho công tác phòng, chống dịch là rất lớn. Vì vậy, hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Văn phòng UBND tỉnh đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng tham gia ủng hộ để có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả buổi quyên góp đã tiếp nhận được trên 19 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh, số tiền này sẽ được nhanh chóng chuyển đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh tham gia ủng hộ

Sự ủng hộ, đóng góp của lãnh đạo UBND tỉnh, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng chung tay góp sức với cộng đồng và Nhân dân cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh./.

Thu Cúc