PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
33 loại cây xanh khuyến khích trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 2/3/2023 của UBND tỉnh về danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, có 33 loại cây xanh được khuyến khích trồng nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo cảnh quan đô thị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Cây xanh trồng tại tuyến đường nội thị thành phố Bắc Kạn

33 loại cây bao gồm: Dầu rái (Dầu nước); Sao (Sao đen); Bằng lăng nước; Bằng lăng; Giáng hương; Gõ mật; Lim xẹt (Lim sét, Phượng vàng); Lộc vừng; Me tây (Muồn ngủ); Ban các loại; Muồng hoa vàng; Hoàng lan; Tách (Giá tỵ); Gỗ vắp; Sấu; Nhạc ngựa; Kèn hồng; cây Sang; Sứ; Liễu; Sưa (Trắc); Hoàng lan (Huyền diệp); Vàng anh; Nhội; Kim giao; Ngọc lan; Long não; Xà cừ; Lát hoa; Đa búp đỏ; Nghiến; Đào; cây Sung.

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh cũng quy định 21 loại cây trồng hạn chế gồm: Bạch đàn (các loại); Dừa; Gáo trắng; Gáo tròn; Da, Sung; Bò cạp nước (Osaca); Viết; Bàng; Hoa sữa; Đủng đỉnh; Sa kê (cây bánh mì); Me; Cau vua (Cau bụng); Sala ( tha la, vô ưu, đầu lân, hàm rồng); Bàng Đài Loan; Phượng vĩ; các loài cây ăn trái; Keo lá tràm; Keo tai tượng; Keo lai.

Đồng thời cấm trồng 17 loại cây: Bã đậu (Vông đồng); Bồ kết; Cao su; Cô ca cảnh; Điệp phèo heo; Gòn; Lọ nồi, đại phong tử; Lòng mức; Lòng mức lông; Mã tiền; Me keo; Mò cua, sữa; Thông thiên; Trôm hôi; Trứng cá; Trúc đào; Xiro./.

Bích Huệ