PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 7%
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong 9 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất đũa gỗ ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2021, kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,34% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 ước đạt 128,8 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng 8/2021, lũy kế 9 tháng đạt 1.016,8 tỷ đồng, đạt 69,5% kế hoạch và tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, công nghiệp khai thác ước tăng 6,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,8%; công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng tăng 12,9%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 10,5%.

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp; tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án và thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Do đó, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tập trung sản xuất theo kế hoạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt tốc độ tăng trưởng khá.

Với quyết tâm phấn đấu công nghiệp đạt 8,7% theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản. Cùng với đó, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp (CCN); đôn đốc các dự án công nghiệp đang đầu tư xây dựng trong năm 2021 và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Huyền Tụng, CCN Cẩm Giàng và CCN Quảng Chu. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.../.

Hương Dịu