PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ Xuân 2021
Do chủ động thực hiện phương án sản xuất vụ Xuân theo đúng khung thời vụ nên đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai sản xuất vụ Xuân, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch, phân giao nhiệm vụ, thời hạn thực hiện từng nội dung cho các phòng, đơn vị thuộc ngành, đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong Ngành phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng, chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, thực hiện đúng khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để đảm bảo thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Xuân năm 2021.

Vụ Xuân năm nay, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu gieo trồng cây lương thực có hạt 17.120 ha, trong đó cây lúa 8.560 ha. Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng như Japonica, HT1, QR1, PC6… là 1.480 ha.

Bám sát phương án sản xuất vụ Xuân của tỉnh, từ trước tết Nguyên đán 2021, người dân đã tập trung gieo mạ, cày ải đất, khơi thông mương phai dẫn nước vào đồng ruộng phục vụ sản xuất, những diện tích cây trồng vụ Đông cũng được khẩn trương thu hoạch, sẵn sàng cho sản xuất vụ Xuân. 

Theo khung thời vụ, tính đến ngày 15/3/2021, diện tích cấy lúa đã cơ bản hoàn thành. Một số ít diện tích còn lại đang được người dân tập trung cấy để kịp thời vụ. Đối với những diện tích lúa cấy sớm, cây lúa đã bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng, phát triển tốt.

Người dân xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn chăm sóc lúa Xuân

Để phấn đấu sản lượng thóc vụ Xuân 2021 đạt 48.466 tấn, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đôn đốc các đơn vị, địa phương hướng dẫn người dân tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, chủ động công tác phòng, chống hạn và phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đến sản xuất./.

Hương Lan