PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn đăng ký 3 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021
Qua rà soát, đánh giá 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu của tỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2020, ngày 19/5/2021, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã có công văn gửi Cục Công Thương địa phương đăng ký 3 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bao gồm các sản phẩm: Miến dong Nhất Thiện Ba Bể của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện, xã Mỹ Phương (Ba Bể); Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh (Na Rì); Ván gỗ dán của Công ty Cổ phần Đầu tư Govina, Khu công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).

3 sản phẩm trên đều là những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sản phẩm thế mạnh của địa phương và có khả năng nhân rộng sản xuất./.

Thu Cúc