PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đầu tư 106,3 tỷ đồng xây dựng đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới
Theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh, tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện Dự án Đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới trong giai đoạn 2022 - 2025 với tổng mức đầu tư 106,3 tỷ đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một góc thị trấn Đồng Tâm hiện nay

Thị trấn Đồng Tâm là trung tâm huyện lỵ của huyện Chợ Mới, là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Bắc Kạn, có QL.3 chạy qua địa bàn và có sông Chu chảy từ huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên ở phía Tây hợp lưu với sông Cầu trên địa bàn thị trấn.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn và hướng tới tương lai, thị trấn Đồng Tâm sẽ được nâng cấp lên thành đô thị loại IV, là trung tâm kinh tế tiểu vùng phía Nam của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay chưa đủ các tiêu chí theo quy định, trong đó có tiêu chí về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị của thị trấn, vì vậy, việc đầu tư Dự án Đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới là rất cần thiết.

Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X đã quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư 106,3 tỷ đồng, do UBND huyện Chợ Mới làm Chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Về quy mô đầu tư, Dự án sẽ xây dựng 02 tuyến đường nội thị thiết kế theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 07-4:2016/BXD, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,97 km, mặt đường bê tông nhựa, trong đó: Mở mới tuyến 1 chiều dài 2,32 km, nền đường 16,5 m; cải tạo, nâng cấp tuyến 2 chiều dài 0,65 km, mặt đường 6 m. Đầu tư hoàn thiện các hạng mục phụ trợ khác.

Dự án được đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội thị, cải thiện bộ mặt trung tâm huyện, tạo cơ sở hạ tầng tiếp tục đầu tư các khu chức năng như văn hóa thể thao, thương mại, dịch vụ đô thị, các khu dân cư trong tương lai, góp phần tăng thu ngân sách của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

Hương Dịu