PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn được hỗ trợ 5.000 lít hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang có chiều hướng gia tăng, lây lan rộng, cùng với đó, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò tái phát trở lại. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ hỗ trợ cho tỉnh 5.000 lít hóa chất Han-Iodine 10% để thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ ngày 1/1/2024 đến 21/6/2024, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 2.538 hộ, 565 thôn, 96 xã thuộc 8 huyện, thành phố làm tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy trên 11.300 con, tương đương với khối lượng gần 488,8 tấn. Hiện nay, có 1 xã đã công bố hết dịch, 8 xã đã qua 21 ngày, 87 xã chưa qua 21 ngày, có 6 xã mắc lại lần 2. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, bệnh DTLCP có chiều hướng lây lan rộng, đồng thời hiện nay, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò tái phát trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch năm 2024, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí mua hóa chất sát trùng với số lượng 13.200 lít, trong đó Chương trình phòng chống dịch lở mồm long móng 4.900 lít; Chương trình phòng dịch cúm gia cầm 3.000 lít; Chương trình phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 5.200 lít. Mặt khác, đối với gói thầu mua hóa chất sát trùng năm 2024, cơ quan chuyên môn đang trình phê duyệt quyết định lựa chọn nhà thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống đấu thầu quốc gia để mua; số thuốc sát trùng của 8 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh hiện còn 5.070 lít, đang tập trung phun trên địa bàn các xã có dịch.

Trước tình hình bệnh DTLCP trong trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng, lây lan rộng, cùng với bệnh Viêm da nội cục tái phát trở lại, UBND đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên, với số lượng hoá chất sát trùng hiện có không đủ để triển khai phun tiêu độc khử trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch cho các tháng cuối năm, đặc biệt là bệnh DTLCP đang bùng phát lan rộng và bệnh Viêm da nổi cục tái phát.

Để đảm bảo có đủ số lượng hóa chất sát trùng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch từ nay đến hết năm 2024, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, xem xét hỗ trợ cho tỉnh Bắc Kạn hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ Quốc gia.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 21/6/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất Han-Iodine 10% thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh để phòng, chống dịch bệnh động vật; thực hiện xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

Hương Dịu