PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập đoàn Sun Group tìm hiểu đầu tư dự án tại tỉnh Bắc Kạn
Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Kạn, hiện nay, Tập đoàn Sun Group đã và đang tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng tiến hành khảo sát, tìm hiểu và đề xuất đầu tư dự án vào hồ Ba Bể, huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tháng 12/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Tập đoàn Sun Group) đã có chuyến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bắc Kạn, trong đó có khu vực hồ Ba Bể, huyện Ba Bể. Qua khảo sát, Tập đoàn Sun Group đánh giá khu vực hồ Ba Bể rất có tiềm năng về phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và mong muốn được tìm hiểu thêm các thông tin về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật có liên quan khi đầu tư vào khu du dịch hồ Ba Bể.

Trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn, tỉnh Bắc Kạn cũng đã chấp thuận chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án vào tỉnh theo quy định của pháp luật. Theo đó, ngay trong tháng 02/2021, Tập đoàn Sun Group đã làm việc cụ thể với lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng của tỉnh để trao đổi, nắm bắt thêm thông tin và triển khai các thủ tục đầu tư dự án tại huyện Ba Bể.

Trong quá trình làm việc với Tập đoàn Sun Group, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đánh giá cao sự chủ động, tích cực nghiên cứu và đề xuất kế hoạch phối hợp triển khai thủ tục đầu tư dự án tại huyện Ba Bể của Tập đoàn. 

Trong thời gian tới, để việc tổ chức thực hiện được thuận lợi, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã yêu cầu, đối với việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, UBND huyện Ba Bể khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục để lựa chọn nhà thầu tư vấn trong tháng 02/2021. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Ba Bể và các đơn vị có liên quan rà soát các nội dung có thể trùng lẫn giữa Phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Ba Bể giai đoạn 2021-2030 và nội dung Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể; dự kiến các dự án đầu tư sẽ triển khai thuộc lĩnh vực quản lý; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2021 để xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất các phương án xử lý tài sản công tại khu vực Tập đoàn đề xuất dự án, đảm bảo có phương án xử lý tối ưu, sớm triển khai dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát nội dung lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và nghiên cứu cập nhật, bổ sung kịp thời các dự án đầu tư dự kiến triển khai vào quy hoạch sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương có liên quan tích cực, chủ động, phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án.

Việc Tập đoàn Sun Group đến tìm hiểu và đầu tư dự án tại huyện Ba Bể sẽ là cơ hội để Bắc Kạn tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có của tỉnh, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng, kinh tế địa phương một cách toàn diện, đưa Bắc Kạn trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách./.

Thu Cúc