PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”
Bước vào năm 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm được duy trì ổn định; một số lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, toàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp để vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt là đối phó với dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc thu dung, cách ly các công dân trở về từ vùng dịch; sẵn sàng cơ sở điều trị người bệnh Covid-19 nặng với 50 giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện trang thiết bị cần thiết khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin khi được Bộ Y tế cấp... Sau nhiều nỗ lực phòng, chống dịch, đến nay, dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Kạn cơ bản được kiểm soát; hiện Bắc Kạn được đánh giá là tỉnh thuộc nhóm “bình thường mới”…

Sản xuất nông nghiệp tỉnh trong 9 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020
(Ngô ruộng tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể được chăm sóc, phát triển tốt)

Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển ổn định. Trong 9 tháng đầu năm, giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh) tăng 74 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tăng trưởng ước đạt 3,5%, hoàn thành mục tiêu đề ra. Kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt khá, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 6,34% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.016,8 tỷ đồng, đạt 69,5% kế hoạch và tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.000 tỷ đồng, bằng 63,5% kế hoạch và tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 23,88 triệu USD, tăng 269% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 238% kế hoạch.

Sản xuất tại Nhà máy Luyện chì 5.000 tấn/năm của Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Bắc Kạn

Xác định rõ năm 2021 là một năm gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nên ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao; chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2021; thực hiện kế hoạch thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2021; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng trong việc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt 541,7 tỷ đồng, đạt 74,9% dự toán Trung ương giao, đạt 74% dự toán tỉnh giao, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Trong đó, tập trung chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ mùa và các cây ăn quả, hỗ trợ kết nối với thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Đông năm 2021; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn; tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản. Đồng thời, tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp; đôn đốc các dự án công nghiệp đang đầu tư xây dựng trong năm 2021. Tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu để bù đắp thiếu hụt nhằm phấn đấu thu hoàn thành cao nhất dự toán cả năm 2021. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đấu giá đất, đảm bảo tiến độ hoàn thành thu tiền sử dụng đất theo dự toán trong đầu quý IV/2021…...

Tính đến ngày 16/9/2021, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 501.910 triệu đồng, đạt 20,2% số kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu phân bổ số kế hoạch vốn năm 2021 còn lại, phấn đấu hoàn thành giao 100% kế hoạch vốn năm 2021 trong tháng 9/2021 và dự kiến đến hết tháng 9/2021, giải ngân đạt 60% số kế hoạch vốn đã giao chi tiết (không bao gồm số dự kiến giao trong tháng 9).

Đối với lĩnh vực dịch vụ, thương mại, các ngành, địa phương đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo đầy đủ các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử bán hàng, bộ thương hiệu trực tuyến cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, du khách đến hồ Ba Bể giảm mạnh so với cùng kỳ những năm trước

Ngành Du lịch là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đón 103,5 nghìn lượt khách, đạt 16,7% kế hoạch, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu du lịch đạt 72,45 tỷ đồng, đạt 17,7% kế hoạch và bằng 80,5% so với cùng kỳ năm 2020. Do đó, tỉnh đang tích cực triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025; rà soát các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm định hướng phát triển một số dịch vụ cần thiết và nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể để định hướng quản lý, điều phối các tour, tuyến du lịch tại khu vực hồ Ba Bể.

Với sự quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đang từng bước hoàn thành, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, làm nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo./.

Hương Dịu