PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong năm 2024
Sáng 24/1, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo đánh giá, năm 2023, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp, tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền trẻ em bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế.

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được chú trọng. 100% trẻ em khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được bảo đảm quyền lợi theo quy định. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được cân, đo chiều cao/chiều dài 1 lần/năm tại cộng đồng đạt hơn 99,8%; các xã, phường, thị trấn duy trì cân, đo trẻ dưới 2 tuổi định kỳ 3 tháng/lần và sử dụng biểu đồ tăng trưởng đạt 99,8%.

Song song với các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, các hoạt động chăm sóc về vật chất và tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt luôn được quan tâm thực hiện. Năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thăm, tặng quà 190 trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu với tổng kinh phí 95 triệu đồng; tiếp nhận và trao tặng nhiều phần quà cho trẻ em từ các Chương trình “Gói mì hạnh phúc”, “Quỹ xe đạp chở ước mơ”… Trong năm, có 7 huyện, thành phố tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện, 13 xã thuộc vùng dự án ChildFund tổ chức Diễn đàn trẻ em, với trên 1.000 trẻ em tham dự.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và đưa ra nhiều ý kiến nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong năm 2024. Trong đó, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh đề nghị các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách liên quan tới công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; đưa nội dung các quy định pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em... vào chương trình giảng dạy trong nhà trường; quan tâm hơn nữa tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện tốt công tác quản lý học sinh nội trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các cấp, ngành làm tốt công tác vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình, khu vui chơi cho trẻ em, vận động ủng hộ đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Tổ chức tốt Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ Nhất năm 2024./.

Thu Trang