PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các doanh nghiệp được hỗ trợ theo Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhiều lao động tại Khu Công nghiệp Thanh Bình được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Nghị quyết của Chính phủ

Để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển, tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ cụ thể đến từng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo các nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 1/7/2021, số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ... UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đến tháng 8/2022, số lao động đang làm việc được hỗ trợ tiền thuê nhà trong khu công nghiệp là 88 người với tổng số tiền 49 triệu đồng; hỗ trợ người lao động quay lại thị trường là 10 người với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Tỉnh cũng đã triển khai các chính sách miễn, giảm thuế phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn. Trong tháng 8/2022, tổng giá trị thuế VAT được giảm trừ 2% đối với 106 doanh nghiệp được giảm là 8,3 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm có 133 doanh nghiệp được giảm với tổng kinh phí 243 tỷ đồng; tổng giá trị giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước trong tháng 8 là 4,7 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 là 7,4 tỷ đồng. Trong tháng 8 có 60 doanh nghiệp được gia hạn thời gian nộp thuế với tổng số tiền được gia hạn là 2,4 tỷ đồng./.

Hương Lan