PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các ngân hàng duy trì hoạt động ổn định trong 9 tháng đầu năm 2020
Từ đầu năm 2020 đến nay, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngành ngân hàng. Thị trường tiền tệ trên địa bàn ổn định, các chi nhánh ngân hàng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, không có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng VietinBank Bắc Kạn

Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn ước đến ngày 30/9/2020 là 952 tỷ đồng, tăng 11,0% (tăng 884 tỷ đồng) so với 31/12/2019, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 9.440 tỷ đồng, giảm 1,9% (giảm 180 tỷ đồng) so với 31/12/2019, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; ước tính nợ xấu 65 tỷ đồng, chiếm 0,7% trong tổng dư nợ, tăng 8,3% so với cuối năm 2019, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các chương trình tín dụng ngân hàng tiếp tục được thực hiện, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ước đạt 3.015 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 969 tỷ đồng, chiếm 13,3%; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao 5 tỷ đồng; dư nợ tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 2.110 tỷ đồng; dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND là 0,37 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 17/3/2020, các ngân hàng thương mại trên địa bàn điều chỉnh giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay đối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.

Thu Cúc