PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký cấp phép cho Công ty TNHH MTV Ngân Sơn Bắc Kạn, địa chỉ tại tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Dự án là khai thác khoáng sản; diện tích khu vực khai thác 26,0 ha; quy mô công suất khai thác 3.800 tấn/năm quặng chì, kẽm nguyên khai và khoáng sản đi kèm.

Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các Phụ lục kèm theo Giấy phép.

Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Ngân Sơn Bắc Kạn:

Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. Thời hạn của GIấy phép 7 năm (đến hết ngày 27/4/2029)

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

BH