PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Trường Thịnh Thái Nguyên
Ngày 2/5/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Giấy phép số 718/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Trường Thịnh Thái Nguyên khai thác, sử dụng nước dưới đất.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục đích khai thác, sử dụng: Cung cấp nước phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản vàng gốc khu vực Pác Lạng, xã Thượng Quan và xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Vị trí khai thác, sử dụng: 10 cửa lò khai thác của mỏ vàng gốc Pác Lạng, xã Thượng Quan và Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Tầng chứa nước khai thác: Trầm tích đệ tứ.

Tổng số giếng khai thác: 10 mạch lộ (nước tháo khô lò khai thác).

Tổng lượng nước khai thác: 224 m3/ngày-đêm.

Thời gian cấp phép: Đến hết ngày 6/3/2028.

Chế độ khai thác: 300 ngày/năm.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Trường Thịnh Thái Nguyên tuân thủ các nội dung quy định của Giấy phép; nếu thay đổi nội dung quy định phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản./.

Bế Hiền