PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Hợp Nhất
Ngày 24/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Giấy phép số 689/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Hợp Nhất khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực Pác Keng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Diện tích khu vực khai thác là 0,98 ha. Mức sâu khai thác thấp nhất: +195,0m.

Trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác: 425.549 m3 đá vôi.

Trữ lượng khai thác là 383.000 m3.

Phương pháp khai thác: Lộ thiên.

Công suất khai thác: 20.000 m3/năm.

Thời hạn khai thác: 20 năm kể từ ngày ký Giấy phép. Trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ 1,0 năm.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Hợp Nhất có trách nhiệm nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành. Tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất quy định tại Giấy phép...      

Trước khi tiến hành khai thác, Công ty TNHH Hợp Nhất phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Giấy phép; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác, thông báo về giám đốc điều hành, kế hoạch khai thác tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định./.

Bế Hiền