PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng nhẹ
Theo báo cáo của Sở Tài chính, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng 5/2023 so với tháng trước tăng 0,64%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Nhóm thực phẩm giữ giá ổn định (Ảnh: Kinh doanh thịt lợn tại chợ Bắc Kạn)

Trong 11 nhóm hàng chính có 5 nhóm hàng tăng giá và 1 nhóm hàng giảm giá, 5 nhóm giữ giá bằng so với tháng trước. Nhóm hàng tăng giá cao nhất trong tháng là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 5,25%. Nhóm hàng có chỉ số giảm trong tháng là nhóm giao thông với mức giảm 3,25%.

CPI tháng 5/2023 so với tháng 12/2022 tăng 3,52%, trong đó nhóm có mức tăng cao nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 19,39%; nhóm hàng bưu chính viễn thông tăng 1,74%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,46%, trong đó nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 3,17%; các nhóm hàng khác có mức ổn định hoặc tăng không đáng kể.

Chỉ số giá bình quân 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ tăng 6,05%, trong đó, nhóm hàng có mức tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 15,40%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 9,64. Trong 11 nhóm hàng chính chỉ có duy nhất nhóm hàng giao thông giảm 1,9%.

Chỉ số giá vàng so với tháng trước tăng 1,25%; giá đôla Mỹ so với tháng trước giảm 0,03%. Chỉ số giá vàng bình quân 5 tháng đầu năm 2023 so cùng kỳ tăng 0,76%, chỉ số giá đôla Mỹ tăng 3,17%.

Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường tại tỉnh Bắc Kạn trong tháng 6/2023 cơ bản ổn định, không có biến động lớn so với kỳ trước./.

Bích Huệ