PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh sẽ đối thoại với thanh niên về việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
“Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” là chủ đề đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại Hội nghị đối thoại với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Chương trình đối thoại được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh, 8 điểm cầu cấp huyện và 108 điểm cầu cấp xã. Dự kiến thời gian tổ chức trong quý III/2023.

Theo Kế hoạch, tại Chương trình, thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ được thông tin về lao động, việc làm, chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên; các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; tình hình phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp; các mô hình sản phẩm OCOP...

Cũng trong Chương trình, thanh niên được trao đổi các ý kiến, kiến nghị về lao động, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với nội dung đối thoại của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp và các cơ quan liên quan lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình, đặc điểm thanh niên ở địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội (như về khởi nghiệp, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải cách hành chính...).

Nội dung đối thoại gồm: Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo Luật Thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của thanh niên.

Về hình thức đối thoại có thể tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thời gian đối thoại, trong quý II/2023./.

Bích Huệ