PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chú trọng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng
Xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, giúp các dự án triển khai thi công đúng tiến độ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Phặc Tràng (TP Bắc Kạn) được người dân đồng tình ủng hộ trong công tác GPMB

Sát sao chỉ đạo

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cưòng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị nói chung và công tác GPMB từng dự án, công trình nói riêng. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn, đơn vị ngày càng được nâng lên, bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác GPMB dự án được nêu cao, hạn chế thấp nhất công tác GPMB dự án bị vướng mắc, kéo dài.

Cơ quan quản lý nhà nước tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và người dân có đất bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng bởi công tác GPMB trên địa bàn; ưu tiên vận động, thuyết phục, tổ chức đối thoại đối với những trường hợp chưa đồng thuận, còn có ý kiến trái chiều trước khi thực hiện các bước thống kê, kiểm đếm hoặc trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp khi đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định mà đối tượng có đất bị thu hồi vẫn cố tình không chấp hành thì cương quyết thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan.

Nhiệm vụ GPMB từ khâu thống kê, kiểm đếm đến thẩm định, xác nhận kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB được các cơ quan, đơn vị phối hợp đồng bộ, chặt chẽ. Niêm yết thông tin lấy ý kiến các hộ dân trước khi triển khai thực hiện và vận hành dự án. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa, kiểm soát sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân gương mẫu, tự giác chấp hành các quy định về GPMB.

Nỗ lực từ cơ sở

Một trong những đơn vị triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm của tỉnh là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Chỉ tính riêng trong 3 năm trở lại đây, đơn vị đã thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 13 dự án, công trình với diện tích thu hồi là hơn 1.100.000 m2; hiện nay đã hoàn thành 11 dự án. Trong đó, phải kể đến là Dự án mở rộng nâng cấp ĐT254, Dự án kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, Dự án khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, Dự án kè chống sói lở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn… Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng các trường học trên địa bàn tỉnh và Dự án trạm kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 mới Chợ Mới - Thái Nguyên đang thực hiện.

Thành phố Bắc Kạn hiện đang triển khai nhiều công trình lớn nhỏ với công tác bồi thường, GPMB lớn. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh, các sở, ngành liên quan và sự chỉ đạo kịp thời, sát thực tế của lãnh đạo thành phố nên công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đạt nhiều kết quả tích cực. Những vấn đề nảy sinh trong công tác bồi thường GPMB được giải quyết kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án trọng điểm. Trong năm 2022, một số dự án được các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện như: Khu dân cư thương mại chợ Minh Khai, Khu dân cư Đức Xuân 4, Khu dân cư Phặc Tràng, Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy, Khu dân cư Đức Xuân 4...

Dự án Khu dân cư Phặc Tràng đã triển khai gần hoàn thiện phân khu A. Các gia đình đều bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi thành phố triển khai xây dựng khu dân cư mới. Nhiều hộ dân đã tự nguyện đi đầu trong việc nhận tiền đền bù, bàn giao đất cho Nhà nước để thực hiện Dự án. Các hộ dân cho biết, người dân được nghe công khai Dự án cả về tiền đầu tư, quyết định thu hồi đất, đơn giá đền bù rõ ràng nên các gia đình đồng thuận giao đất cho thành phố thi công công trình. Hiện nay, thành phố đang triển khai dự án phân khu B, một số ít hộ dân chưa thống nhất về phương án đền bù đã được các đơn vị tuyên truyền, làm rõ, nhờ đó, Dự án triển khai đảm bảo về tiến độ.

Còn tại huyện Chợ Đồn, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn luôn được các cấp quan tâm chỉ đạo. Sự phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan, đặc biệt là giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và người dân bị ảnh hưởng bởi công trình, dự án ngày càng chặt chẽ, tương đối đồng bộ tại địa bàn các các xã, thị trấn thuộc huyện. Từ năm 2019 đến nay, Chợ Đồn đã hoàn thành 28 công trình, dự án, trong đó có 21 công trình, dự án có thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích trên 114.400 m2. Huyện hiện đang thực hiện 34 dự án, công trình, với diện tích đã đăng ký thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất là 1.500.000 m2. Một số dự án nổi bật trên địa bàn đã và đang được thực hiện GPMB trong thời gian gần đây như: Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (đoạn thuộc xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn); Dự án mở rộng, nâng cấp đường ĐT254; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ 1 và tổ 2A thị trấn Bằng Lũng...

Triển khai tốt công tác GPMB, tuyến kè bờ sông tại xã Nam Cường hoàn thành đã góp phần hạn chế ngập lụt,
bảo vệ diện tích đất nông nghiệp tại vùng trũng nhất của huyện Chợ Đồn

Quyết liệt thực hiện công tác GPMB, các dự án trọng điểm của tỉnh đã sớm bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai thi công. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể là một trong những dự án triển khai nhanh công tác bồi thường GPMB. Được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2020, Dự án có chiều dài 39 km đi qua phường Sông Cầu, xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn), xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông), xã Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn) và các xã Đồng Phúc, Quảng Khê (huyện Ba Bể). Trong thời gian ngắn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai công tác thống kê, bồi thường GPMB. Đến nay, Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường GPMB cho gần 20 km, 460/464 hộ dân đã nhận tiền bồi thường. Các đoạn còn lại, Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành việc kiểm đếm, thống kê và đang thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân. Công tác GPMB được tiến hành nhanh chóng, góp phần bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, phấn đấu năm 2024 hoàn thành tuyến đường này.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của người dân trong công tác GPMB đã làm thay đổi về diện mạo của địa phương. Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đặc biệt, hệ thống giao thông đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hương Lan