PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công nghiệp - thương mại của tỉnh trong tháng 10/2020 có sự tăng trưởng
Trong tháng 10/2020, dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới cơ bản đã được khống chế nên tình hình hoạt động công nghiệp - thương mại trên địa bàn tỉnh dần phục hồi và có tăng trưởng nhẹ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) trong tháng của cả tỉnh ước đạt 125 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2020 ước đạt 1.075,270 tỷ đồng, tăng 3,94% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 77,69% kế hoạch năm 2020.


Người dân mua sắm tại Siêu thị VinMart thành phố Bắc Kạn

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 10 ước đạt 472,4 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 2% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2020 ước đạt 4.190,8 tỷ đồng, bằng 93% so cùng kỳ năm trước, đạt 64,3% kế hoạch năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt 8,828 triệu USD, đạt 88,28% kế hoạch, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,715 triệu USD, với mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gỗ dán ép, đũa gỗ, chì chưa gia công, quả mơ, gừng đã sơ chế; kim ngạch nhập khẩu đạt 4,113 triệu USD, với mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, veneer làm lớp mặt, tinh quặng chì./.

Thu Cúc