PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sản phẩm miến dong của tỉnh Bắc Kạn được cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý
Cục Sở hữu Trí tuệ vừa có Quyết định số 1253/QĐ-SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý Bắc Kạn đối với sản phẩm miến dong.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Miến dong là sản phẩm đặc sản của tỉnh, có giá trị kinh tế cao, có uy tín trên thị trường, được khách hàng ưa chuộng. Năm 2020, sản phẩm miến dong Bắc Kạn đã được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu bởi Hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh, huyện Na Rì.

Sản phẩm miến dong của HTX Tài Hoan

Trước đây, sản phẩm này được chứng nhận Nhãn hiệu tập thể. Năm 2020, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đơn để đăng ký và quản lý quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức Chỉ dẫn địa lý Bắc Kạn cho sản phẩm miến dong, đồng thời đồng ý cho Hội Nông dân tỉnh dừng quản lý Nhãn hiệu tập thể Miến dong Bắc Kạn. Qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt theo các yêu cầu, đến nay, sản phẩm này đã được công nhận Chỉ dẫn địa lý.

Chỉ dẫn địa lý là chứng nhận có mức độ bảo hộ cao hơn, phạm vi rộng hơn so với Nhãn hiệu tập thể, là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, có danh tếng, chất lượng đặc thù được tạo nên bởi các điều kiện tự nhiên và con người ở khu vực địa lý đó. Vì thế, việc xây dựng và phát triển Chỉ dẫn địa lý đã trở thành chiến lược nâng cao nhận thức của người têu dùng, quảng bá hình ảnh, phát huy những giá trị di sản được hình thành từ điều kiện tự nhiên và văn hóa để nâng cao khả cạnh tranh của sản phẩm truyền thống. Với Chỉ dẫn địa lý này, nghề sản xuất miến dong của tỉnh ta sẽ có thêm động lực để phát triển, tạo điều kiện cho sản phẩm miến dong Bắc Kạn tiếp tục vươn xa.

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn có 3 sản phẩm được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý là: Hồng không hạt, quýt và miến dong./.

Hương Lan