PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn có 28 sản phẩm chè/trà được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao
Sau 3 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã/phường một sản phẩm” (OCOP), tỉnh Bắc Kạn đã có 151 sản phẩm OCOP, trong đó có 28 sản phẩm chè/trà được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chè Shan tuyết Lủng Mình đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh

Theo đó, 28 sản phẩm chè/trà được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, gồm:

Stt

Tên sản phẩm

Cơ sở sản xuất

Địa chỉ

01

Trà thảo dược curmin gừng gió núi đá

Công ty TNHH nhà máy curcumin Bắc Hà

Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

02

Trà thảo dược giảo cổ lam núi đá

03

Trà thảo dược gừng gió núi đá

04

Trà Giảo cổ lam

HTX Hoàng Huynh

Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

05

Trà Lê Hà

HTX Chè Mỹ Phương

Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

06

Chè Shan Tuyết

HTX Hồng Hà

Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

07

Chè Mat Cha Shan tuyết

Công ty TNHH Chế biến nông sản và dược liệu Ngọc Thắng

Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

08

Trà Shan tuyết Ngọc Thắng

09

Chè Shan tuyết Khau Mu

 HTX Nông nghiệp Thái Lạo

Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới

10

Chè Shan tuyết cổ thụ

HTX Nông nghiệp Tát Vạ

Xã Yên Hân, Chợ Mới

11

Chè Shan tuyết cổ thụ túi lọc

12

Trà Linh sâm HG

HTX Hợp Giang

Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông

13

Trà Hoa vàng

HTX Hòa Thịnh

Xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn

14

Trà bí xanh thơm

HTX Nhung Lũy

Xã Yến Dương, huyện Ba Bể

15

Trà giảo cổ lam

16

Trà túi lọc Minh Anh

HTX Minh Anh

Xã Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

17

Trà Như Cố

HTX Thanh niên Như Cố

Xã Như Cố, huyện Chợ Mới

18

Trà mướp đắng rừng

19

Trà Shan tuyết Khau Bjooc

HTX Chè Shan tuyết Bản Cháo

Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới

20

Trà bí đao Giáo Hiệu

HTX Giáo Hiệu

Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

21

Trà túi lọc

22

Chè Shan Tuyết Lủng Mình

HTX Đồng Phúc

Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể

23

Trà túi lọc Hà thủ ô đỏ

HTX Văn Lang HT

Xã Văn Lang, huyện Na Rì

24

Trà Phiêng An

HTX nông sản sạch Phiêng An

Xã Phiêng An, huyện Bạch Thông

25

Trà Giảo cổ lam

HTX nông nghiệp công nghệ cao BK FOODS

Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

26

Trà hoa vàng

27

Chè bản Dao

HTX Chè Bản Dao

Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

28

Trà Shan tuyết Bản Nà

HTX Trà Hương

Xã Bình Văn, huyện Chợ Mới

 

Hương Dịu