PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đã hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử
Theo báo cáo của Công an tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai và hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 06/QĐ-TTg (Đề án 06). Tại Đề án này đã giao rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, theo đó, các địa phương phải chủ trì triển khai 13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan trung ương. 


Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 tại thành phố Bắc Kạn
(nguồn Cổng TTĐT thành phố Bắc Kạn)

Theo báo cáo của Công an tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai và hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó lực lượng Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công trực tuyến theo đúng tiến độ Đề án 06 đã đề ra. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 25.176 hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công, đã giải quyết và trả kết quả 24.612 hồ sơ, trả lại do không đủ thủ tục, bổ sung giấy tờ 564 hồ sơ. 

Hiện nay, còn 3 thủ tục chưa thực hiện được trực tuyến, gồm: Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí; Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Công an tỉnh cho biết, nguyên nhân là do sau khi đăng ký khai tử, đăng ký khai sinh trên phần mềm Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch - Bộ Tư pháp chưa có mục chuyển dữ liệu sang cơ quan Công an để đăng ký thường trú/xoá thường trú; các cơ quan liên quan chưa tích hợp, kết nối thông tin trên phần mềm với đơn vị có thẩm quyền giải quyết chế độ hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí mà vẫn phải thực hiện bằng hồ sơ giấy; việc thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tuy nhiên, do thủ tục hành chính này thực hiện trên phần mềm chuyên ngành của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, người dân phải đến chụp ảnh trực tiếp và giấy khám sức khỏe chưa được điện tử hóa nên việc triển khai thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên môi trường điện tử chưa thực hiện được. 

Trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên bố trí nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

***

25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án 06, gồm:

1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

2. Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân

3. Đăng ký thường trú

4. Đăng ký tạm trú

5. Khai báo tạm vắng

6. Thông báo lưu trú

7. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy

8. Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)

9. Đăng ký khai sinh

10. Đăng ký khai tử

11. Đăng ký kết hôn

12. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

13. Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

14. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

15. Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

16. Liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí

17. Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

18. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

19. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

20. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

21. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng

22. Cấp phiếu lý lịch tư pháp

23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

24. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

25. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

Bích Huệ (tổng hợp)