PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn
Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn (tại Quyết định 988/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2022).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Khi tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn hoàn thành sẽ giảm tải cho tuyến Quốc lộ 3 hiện nay,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng

Theo đó, điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án: Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư dự án với điểm đầu tại khoảng Km9+400 (nút giao với Quốc lộ 3), huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối tại khoảng Km28+807,5 (kết nối dự án Bắc Kạn - hồ Ba Bể), thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tổng chiều dài khoảng 19,4 km.

Giai đoạn 2 đầu tư đoạn Km0-Km9+400 khi xác định được nguồn vốn.

Điều chỉnh nút giao: Giao cắt cùng mức với Quốc lộ 3.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và các cơ quan liên quan chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương triển khai công tác lập dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định hiện hành.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư đoạn tuyến Km0-Km9+400 theo tiến trình đầu tư của quy hoạch.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, bố trí nguồn vốn bảo trì đoạn từ Km121 - Km129 trên QL.3 đảm bảo êm thuận, an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1676/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải từ Bắc Kạn đến các các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Đây là dự án nhóm B, được thiết kế là đường cao tốc, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến khởi công vào tháng 11/2022 và hoàn thành vào năm 2025./.

Hương Lan