PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Chiều 9/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự buổi giám sát

Dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Nhật Hoài và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo kết quả giám sát đối với một số xã, cơ quan, đơn vị liên quan của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, trên cơ sở quy định của pháp luật, thời gian qua, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn. Các dự án đầu tư có sử dụng đất được tổng hợp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; đối với kế hoạch sử dụng đất hằng năm được UBND các huyện, thành phố lập, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát các dự án có khả năng triển khai đầu tư để đưa vào danh mục dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh thông qua; đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư cơ bản thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất; sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật…

Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm, trong mốc thời gian giám sát (1/1/2017 - 31/7/2022), tổng số danh mục các dự án được nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất là 1.280 công trình, dự án. Tổng diện tích cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất là trên 41.908.866 m2. Đã có 793 công trình, dự án đã thực hiện…. Giai đoạn 2017 - 2022, trên địa bàn tỉnh không có dự án phải thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai, không có dự án thu hồi đất do chấm dứt hợp đồng thuê, trả lại của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Trao đổi tại buổi giám sát, các đại biểu đánh giá, công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố trong rà soát, xác định, thẩm định diện tích các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất chưa tốt; công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng chưa cao dẫn đến danh mục công trình, dự án đăng ký nhiều nhưng khi thẩm định thì không đủ điều kiện. Một số công chức địa chính cấp xã năng lực, trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát, đảm bảo chất lượng công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan có liên quan thực hiện đúng quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo quy định hiện hành; đảm bảo các dự án phải đầy đủ căn cứ pháp lý, tính khả thi theo quy định và đảm bảo năng lực của nhà đầu tư trước khi đưa vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh thông qua.

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, đảm bảo các dự án, công trình đưa vào danh mục phải có đủ điều kiện thu hồi đất theo quy định.

Kiểm tra, rà soát đối với các công trình đã quá 3 năm mà chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh để đề xuất, trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ theo quy định của Luật Đất đai. Rà soát đối với các dự án thực hiện chậm tiến độ, đã được cơ quan có thẩm quyền gia hạn nhưng không thực hiện để có biện pháp xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thu hồi đất đã giao cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sớm cân đối bố trí kinh phí cho cơ quan chuyên môn thực hiện công tác roát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng đất thực tế của tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khẩn trương rà soát điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp với thực tế điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh…/.

Thu Cúc