PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn Văn công Quân khu I biểu diễn phục vụ bộ đội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Từ ngày 4 - 11/3/2023, Đoàn Văn công Quân khu I sẽ đến biểu diễn phục vụ bộ đội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo lịch trình, ngày 4/3, Đoàn biểu diễn tại huyện Bạch Thông; ngày 5/3 biểu diễn tại huyện Chợ Đồn; ngày 6/3 biểu diễn tại huyện Ba Bể; ngày 7/3 biểu diễn tại huyện Pác Nặm; ngày 8/3 biểu diễn tại huyện Ngân Sơn; ngày 9/3 biểu diễn tại huyện Na Rì; ngày 10/3 biểu diễn tại thành phố Bắc Kạn; ngày 11/3 biểu diễn tại huyện Chợ Mới.

Đoàn văn công Quân khu biểu diễn phục vụ Nhân dân huyện Ngân Sơn cuối năm 2022 (Ảnh tư liệu)

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đoàn Văn công Quân khu đến biểu diễn trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thông báo đến lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự trước và trong thời gian Đoàn Văn công Quân khu I công tác tại địa phương. Đồng thời tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ và Nhân dân biết, đón xem buổi biểu diễn văn nghệ của Đoàn Văn công Quân khu I tổ chức trên địa bàn; đưa tin về hoạt động biểu diễn của Đoàn.

Qua đợt biểu diễn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn Quân khu; động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Thu Trang