PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó trong mùa Covid-19
Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều giải pháp đã được tỉnh Bắc Kạn tích cực triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các khó khăn, thách thức lớn do đại dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Quang cảnh Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn với doanh nghiệp và hợp tác xã

Thời gian vừa qua, tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 34 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 10 doanh nghiệp giải thể, 26 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động và 02 hợp tác xã giải thể. Hầu hết các doanh nghiệp còn hoạt động đều phải cắt giảm lao động; hoạt động xuất khẩu của một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề…

Cụ thể như trong lĩnh vực công nghiệp, mặc dù các tổ chức, cá nhân hiện đã khôi phục lại sản xuất nhưng nhìn chung, hàng hóa tiêu thụ vẫn chậm hơn thời điểm chưa có dịch Covid-19. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có sử dụng chuyên gia nước ngoài vẫn đang gặp khó khăn do việc phải thực hiện cách ly... Đối với thị trường thương mại, tuy đã dần đi vào ổn định nhưng so với cùng kỳ năm 2019 vẫn giảm, chỉ bằng 89,22%. Số lượng khách du lịch đến tỉnh Bắc Kạn giảm sâu, chỉ bằng 26% so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu chỉ bằng 27%.

Trước tình hình đó, cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ quan Nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của đơn vị đảm bảo thấu đáo, trách nhiệm, cụ thể, theo tinh thần cùng đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát cán bộ, công chức về thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng chây ỳ, sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, Thanh tra tỉnh cũng chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát về tình hình thực hiện thanh tra để tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị, địa phương tổng hợp, nắm bắt nhu cầu sử dụng chuyên gia nước ngoài của doanh nghiệp để có phương án phù hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ngành Thuế đã thành lập tổ công tác đánh giá tác động của dịch bệnh đến thu ngân sách Nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Trong tháng 6/2020, UBND tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đây, cơ bản các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc khoanh các khoản nợ cũ, giãn thời gian trả nợ gốc, lãi vay, tiếp tục cho vay, giảm lãi suất cho vay của doanh nghiệp, hợp tác xã; thời gian nộp các khoản thuế, tiền thuê đất; kéo dài thời gian đóng tiền BHXH cho cán bộ và người lao động trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19... đã được các sở, ngành, địa phương trả lời tương đối đầy đủ và rõ ràng. Sau Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 30/6/2020, các chi nhánh, tổ chức tín dụng đã hỗ trợ cho 18 khách hàng doanh nghiệp được giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; 61 doanh nghiệp, hợp tác xã được cho vay mới với lãi suất ưu đãi. Ở các kỳ hóa đơn tháng 5, 6, 7/2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã hỗ trợ cho gần 90.000 khách hàng với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 10,3 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó, có hơn 6.200 khách hàng sản xuất kinh doanh được giảm 10% giá bán lẻ điện…

Từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy, tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chuyên môn, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện các chính sách cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức Hội nghị để bàn giải pháp đầu ra cho sản phẩm gỗ trên địa bàn tỉnh; thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh; hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh…/.

Thu Cúc