PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân
Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín trong xây dựng phát triển kinh tế cũng như xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vận động bà con định canh, định cư… Do đó, người uy tín đã trở thành hạt nhân vững chắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những ngày giá rét vừa qua, ông Hoàng Văn Hiệp, người có uy tín ở thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm vẫn cần mẫn đi kiểm tra, thăm nắm tình hình phòng, chống rét của bà con. Với vai trò người có uy tín trong cộng đồng, từ nhiều năm nay, bản thân ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, nhất là chăn nuôi trâu, bò. Từ những việc làm thiết thực, ông đã tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập. Đến nay, gần 70% số hộ trong thôn đã làm theo mô hình trồng cỏ để chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên. 

Cũng giống như ông Hiệp, ở thôn Bản Pàu, xã Cốc Đán, ông Hà Đồng Yên được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín trong thôn từ năm 2014, đồng thời là trưởng thôn. Với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây thuốc lá, Khẩu Nua Lếch... Đặc biệt, ông đã cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động Nhân dân trong thôn hiến đất, ngày công lao động và đóng góp kinh phí đổ bê tông đường nội thôn. Nhờ đó, đến nay, 90% tuyến đường trong thôn, bản đã được cứng hóa, giúp bà con đi lại thuận lợi, giao lưu trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm hơn 88% dân số, trong đó còn nhiều hộ nghèo, những năm qua, Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ, rộng khắp các chính sách đối với người có uy tín, qua đó góp phần động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy mọi khả năng của mình. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một lực lượng quần chúng đặc biệt, có ảnh hưởng sâu sắc đến đồng bào các dân tộc, được bà con Nhân dân rất tin tưởng.

Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ III

Tính đến nay, toàn tỉnh đã bầu chọn được 1.306 người có uy tín. Người có uy tín được bình chọn từ các thôn, bản, tổ dân phố với thành phần đa dạng gồm: Cán bộ nghỉ hưu, chức sắc, nhân sĩ, trí thức, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng dòng họ… Đại đa số người có uy tín đều là những người có trình độ hoặc có hiểu biết về một lĩnh vực nào đó, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, họ hàng, quần chúng Nhân dân thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của địa phương.

Nhận thức được vai trò quan trọng của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo triển khai thực hiện. Hằng năm, các huyện, thành phố cũng đã chỉ đạo các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các Quyết định, Chỉ thị của các cấp, các ngành liên quan đến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy hơn nữa vai trò và nhiệm vụ của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào ở khu dân cư.

Tại các xã, phường, thị trấn, người có uy tín đều được mời đến dự các buổi họp sơ kết, tổng kết công tác chính quyền, các kỳ họp HĐND ở các xã, phường, thị trấn nhằm trang bị thêm các kiến thức cũng như tiếp nhận các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác kiểm tra, đánh giá, thăm nắm tâm tư nguyện vọng của người có uy tín trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện tốt, kịp thời biểu dương khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực.

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Triệu Thị Thu Phương, trong thời gian qua, người có uy tín đã thể hiện vai trò cầu nối, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền với Nhân dân trên mọi lĩnh vực. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh đã tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày một nâng lên đã khẳng định vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Để phát huy vai trò người có uy tín, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người có uy tín nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Động viên đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra./.

Thu Trang