PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hoạt động báo chí phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Chiều 12/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Liêu Văn Bảy và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lưu Thị Thu Hà chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2022, đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai và một số dịch bệnh khác tiếp tục tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, thích ứng linh hoạt, phát huy được vai trò là công cụ sắc bén trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận, phục vụ đắc lực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Thị Dung phát biểu tại Hội nghị

Công tác định hướng báo chí, hoạt động quản lý thông tin báo chí, xuất bản cũng được đánh giá có nhiều đổi mới, phù hợp, kịp thời hơn đối với yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có nhiều sáng tạo trong cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của Nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã tích cực đi sâu tìm hiểu, phát hiện những vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý, chỉ ra những sai phạm, giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời có chỉ đạo, biện pháp xử lý, đảm bảo lợi ích chính đáng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác định hướng, quản lý báo chí, trong công tác tuyên truyền, sáng tạo tác phẩm… để nâng cao chất lượng hoạt động cũng như nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Thị Dung đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và đề nghị trong năm 2023, các cơ quan báo chí tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền các chủ trương mới, các nghị quyết chuyên đề, các kết luận trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặt biệt là việc tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đại hội đảng các cấp; phản ánh khách quan những vấn đề còn bất cập trong thực hiện chính sách, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề người dân quan tâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời giải quyết, xử lý, góp phần phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bích Huệ