PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, hiệu quả
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.


Giao dịch tự động tại ATM (thành phố Bắc Kạn)

Nhìn chung, hoạt động ngân hàng trên địa bàn diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác an toàn kho quỹ... đáp ứng nhu cầu tiền mặt cả về giá trị, cơ cấu, mệnh giá cho Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Đến ngày 3/3/2023, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt 12.372 tỷ đồng, tăng 2,49% so với 31/12/2022; tổng dư nợ đạt 11.533 tỷ đồng, giảm 2,73% so với 31/12/2022; nợ xấu 78 tỷ đồng, chiếm 0,67% trong tổng dư nợ.

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến ngày 28/2/2023, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện cho 230 doanh nghiệp vay vốn với tổng dư nợ là 3.920 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chủ động gặp gỡ, làm việc với các khách hàng đang có quan hệ tín dụng, khách hàng có nhu cầu vay vốn và khách hàng tiềm năng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng; thực hiện tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo đúng quy định. Hiện nay, các doanh nghiệp chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng với ngân hàng./.

Bích Huệ