PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 69 (khóa XII)
Chiều 3/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 69 bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với:

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Việc tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí Dự án tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh và khám sàng lọc tim cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 - 2026 do tổ chức The VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ;

Chủ trương để Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn hợp tác, liên kết đầu tư trồng rừng nguyên liệu tập trung với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư;

Mua xe ô tô phục vụ công tác chung cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường;

Chủ trương Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên và chế biến cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực suối Khuổi Nồng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm;

Chủ trương phân bổ kinh phí tài trợ lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn;

Phương án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Kạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai một số dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; báo cáo tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” và bàn một số nội dung quan trọng khác./.

Hương Dịu