PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022
Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 4.097 điểm cầu trên cả nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn về 9 nội dung, tập trung bàn 2 vấn đề lớn, đó là phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới"...

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí báo cáo viên, Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tham mưu, chỉ đạo, triển khai hệ thống thông tin tuyên truyền sâu rộng những kết quả trọng tâm của Hội nghị Trung ương 5 đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung: Bối cảnh, thời gian diễn ra và kết quả Hội nghị; ý kiến góp ý, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối các nội dung đã được thảo luận, kết luận tại Hội nghị; bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua tuyên truyền phải làm cho cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 5. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng…/.

Ngọc Tú