PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh
Sáng 30/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Hội trường tỉnh đến 184 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; điểm cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn với 9.000 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hội trường tỉnh

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành về: Công tác quản lý cán bộ; phòng thủ dân sự; quản lý, giám sát việc thi hành án hình sự; công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và các nội dung quan trọng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản, gồm:

Thông báo số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Quy định số 845-QĐ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật.

Quy định số 80-QĐ/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Quy định số 841-QĐ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

Quy định số 842/QĐ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư.

Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư.

Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác quản lý, giám sát việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Kết luận số 84-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/11/2022
của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị sau Hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng các kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình, đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, Nhân dân thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý; phát huy có hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách các đảng bộ, cơ quan chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, học tập và chỉ đạo thực hiện việc ban hành các chương trình hành động để thực hiện tại các cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra các chi bộ trực thuộc về việc riển khai các chỉ thị, nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh giá, tính đến thời điểm hiện nay, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch, còn 6 chỉ tiêu chưa đạt. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu năm 2022. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý sử dụng tài sản Nhà nước đảm bảo hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí; chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, phòng chống thiên tai; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/1/2023. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội; hoạt động văn hóa dịp Tết Nguyên đán. Chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động làm tốt công tác tuyển quân năm 2023…/.

Hương Dịu