PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp
Ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Đăng Khoa điều hành hội nghị điểm cầu Bắc Kạn

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Tư pháp đã chủ động tham mưu với Chính phủ, chính quyền các cấp trong việc rà soát, chuẩn bị cơ sở pháp lý, xây dựng các văn bản để chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ các ngành sớm ổn định, phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch. Đồng thời tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành, hoàn thành 54/98 nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được cải thiện tốt hơn, các dự án luật đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành được đẩy mạnh, chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Tại Bắc Kạn, Sở Tư pháp đã xây dựng các Kế hoạch để triển khai công tác tư pháp trong năm 2020, lựa chọn những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện cụ thể: Nâng cao chất lượng tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL, thẩm định dự thảo văn bản QPPL và chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai đồng bộ, hiệu quả Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao dịch bảo đảm. Do vậy, công tác tư pháp đã được triển khai đồng bộ ở cả 3 cấp ngay từ đầu năm. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần nâng cao hiệu quả hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, ngành Tư pháp cần tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng 9 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, nhất là đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện. Tập trung nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý xây dựng dự thảo văn bản QPPL; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, cấp lý lịch tư pháp, xử lý vi phạm hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng công tác phối hợp với Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế từ Trung ương đến địa phương./.

Thu Trang