PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Sáng 30/9, Hội nghị triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đã được tổ chức trực tuyến đến 21 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diễn lãnh đạo, cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ các phòng, ban chuyên môn có thủ tục hành chính của một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm tập trung triển khai xây dựng Đề án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tất cả các bộ, ngành, địa phương đều tham gia quá trình xây dựng. Dự kiến, trong quý I/2022, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Chính phủ Đề án này.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn tạo tài khoản, phân quyền, điền biểu mẫu rà soát điện tử, gửi báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận về nội dung hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Thu Cúc